O projekcie

Dziś ukraińscy naukowcy, lekarze, dziennikarze, pisarze, obrońcy praw człowieka, przedsiębiorcy i pracownicy przebywają za kratami w Rosji, na anektowanym Krymie i okupowanym Donbasie. Więźniowie są gwałceni, bici, rażeni prądem, pozbawieni snu, wody i żywności. Również rodzinom ofiar ciągłe grozi śmierć.

Projekt #PrisonersVoice jest częścią globalnej kampanii o tej samej nazwie, mającej na celu zwrócenie uwagi świata na ukraińskich więźniów politycznych, którzy byli lub nadal są przetrzymywani w rosyjskich więzieniach, oraz na łamanie międzynarodowych praw człowieka przez Federację Rosyjską.

Prosimy o wykonanie trzech prostych kroków, które pomogą powstrzymać samowolę Kremla i sprowadzić wszystkich więźniów politycznych do domu.

  1. Krok 1. Pobierz bezpłatną aplikację #PrisonersVoice. Aby w pełni zrozumieć, przez co przechodzą więźniowie Kremla, wystarczy porozmawiać z tymi, którym udało się już uciec z rosyjskich więzień. Stworzyliśmy aplikację AR (AR - Augmented Reality, czyli Rozszerzona Rzeczywistość), która pozwala poczuć i przeżyć doświadczenia ukraińskich więźniów politycznych w Rosji.
  2. Krok 2. Podpisz petycję #PrisonersVoice. Dziś w Rosji i na terytoriach okupowanych zagrożone są setki nielegalnie uwięzionych Ukraińców. Pandemia dodatkowo skomplikowała sytuację więźniów politycznych: przetrzymywani są w niehigienicznych warunkach, w przeludnionych celach, bez opieki medycznej i możliwości zwykłego umycia rąk. Podpisz petycję o pomoc w zaangażowaniu organizacji międzynarodowych w uwolnienie zakładników z Kremla.
  3. Krok 3. Zostań wolontariuszem #PrisonersVoice. Doświadczenia Sentsova, Balukha i Kolchenko dowodzą, że wsparcie jest bardzo ważne dla każdego więźnia Kremla. Od listów pomagających przetrwać w nieludzkich warunkach kolonii, po działania mające na celu zwrócenie uwagi międzynarodowych graczy, którzy naciskają na Rosję sankcjami. Tylko dzięki wspólnej pracy będziemy mogli sprowadzić do domów ukraińskich więźniów politycznych.

 

Nasz zespół

Organizacja publiczna "Internews-Ukraine"

Organizacja z doświadczeniem w dziedzinie mediów, komunikacji, edukacji i doradztwa. Innowacyjność, profesjonalizm, efektywność - trzy filary naszej pracy. Służba społeczeństwu ukraińskiemu jest naszym stałym priorytetem od 1996 roku. Media, które są bliżej ludzi, wiedzy i globalnych wyzwań, przyczyniają się do przestrzegania i praktycznej realizacji podstawowych (uniwersalnych) wartości europejskich. Dzięki wsparciu takich mediów "Internews-Ukraine" przyczynia się do budowy skutecznego społeczeństwa i odnoszącej sukcesy Ukrainy. Organizacja działa w trzech kluczowych obszarach: rozwój mediów, komunikacja strategiczna, bezpieczeństwo informacji.

 

Ukraińsks Fundusz Kultury

Ukraińsks Fundusz Kultury jest instytucją państwową powstałą w 2017 roku jako nowy model wspierania i promocji inicjatyw państwa z zakresu kultury i przemysłów kreatywnych na zasadach konkurencyjnych. Działalność Funduszu, zgodnie z obowiązującym prawem, jest integralną częścią polityki i zidentyfikowanymi priorytetami Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy.

 

 

 

Nasi partnerzy

Centrum Wolności Obywatelskich

Działalność Centrum Wolności Obywatelskich ma na celu ochronę praw człowieka i promowanie demokracji na Ukrainie i w regionie OBWE. Organizacja znana jest z prac nad doskonaleniem prawa, wdrażaniem praktyk kontroli publicznej, prowadzeniem działań edukacyjnych i ochroną osób prześladowanych na okupowanych terenach Krymu i Donbasu. Organizacja szeroko angażuje zwykłych obywateli w działania na rzecz praw człowieka poprzez swoje kampanie i inicjatywy wolontariackie.

 

Ukraine verstehen

Ukraine verstehen” (pl - Zrozumieć Ukrainę) - to projekt analitycznego „Centrum Liberalnej Nowoczesności” (Zentrum Liberale Moderne, Niemcy), uruchomiony w listopadzie 2017 r. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości w Niemczech na temat Ukrainy, zwrócenie uwagi opinii publicznej na sytuację na Krymie i Donbasie, zapewnienie trwałego wsparcia dla wdrażania reform na Ukrainie oraz europejskiej perspektywy dla kraju. Od 2019 roku platforma jest współfinansowana przez Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Niemiec.

 

Ukraine World

UkraineWorld to multimedialny projekt o Ukrainie realizowany przez organizację publiczną Internews-Ukraine. Zespół projektowy tworzy artykuły, podcasty, zeszyty, raporty, analizy i książki w języku angielskim i innych językach obcych. Celem inicjatywy jest wyjaśnienie Ukrainy, jej historii, kultury i polityki światowej, a także przeciwdziałanie antyzachodniej propagandzie i dezinformacji.

 

New Eastern Europe

New Eastern Europe (pl. Nowa Europa Wschodnia) - to miesięcznik informacyjny poświęcony Europie Środkowo-Wschodniej, wydawany przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. Misją publikacji jest formowanie dyskusji, wzmacnianie wzajemnego zrozumienia i dalszy dialog między państwami, które były w składzie Związku Radzieckiego lub były pod jego wpływem. Filozofią redakcji jest naświetlenie bieżących wydarzeń w regionie. Magazyn pozostaje niezależny od wszystkich sponsorów.

 

The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy reprezentuje i chroni interesy Ukrainy oraz obywateli za granicą, zapewnia sprzyjające warunki zewnętrzne dla rozwoju i realizacji potencjału ukraińskiego państwa, społeczeństwa i obywatela.