Alim Sufianov

Alim Sufianov

Data aresztowania: 07.07.2020

Oskarżenia: udział w działalności organizacji uznanej za terrorystyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej

Werdykt sądu: Jest w trakcie śledztwa

W domu czekają na niego: żona, dziecko