Artem Herasimov

Artem Herasimov

Data aresztowania: 04.06.2020

Oskarżenia: udział w działalności organizacji uznanej za terrorystyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej

Werdykt sądu: 6 lat w kolonii o zaostrzonym rygorze