Aider Saledinov

Aider Saledinov

Data aresztowania: 12.10.2016

Oskarżenia: udział w działalności organizacji uznanej za terrorystyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej. Sprawa “Hizb ut-Tahrir”

Werdykt sądu: 12 lat w kolonii o zaostrzonym rygorze

W domu czekają na niego: żona, troje dzieci