Diliaver Hafarov

Diliaver Hafarov

Data aresztowania: 30.10.2018

Oskarżenia: udział w działalności organizacji uznanej za terrorystyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej

Werdykt sądu: 10 lat w kolonii o zaostrzonym rygorze