Edem Kadyrov

Data aresztowania: 23.01.2019

Oskarżenia: udział w działalności organizacji uznanej za terrorystyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej

Werdykt sądu: 4 lat pozbawienia wolności