Emil Dzhemadenov

Emil Dzhemadenov

Data aresztowania: 12.10.2016

Oskarżenia: udział w działalności organizacji uznanej za terrorystyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej

Werdykt sądu: 11 lat i 6 miesięcy w kolonii o zaostrzonym rygorze

W domu czekają na niego: żona, troje dzieci