Fevzi Sahandzhy

Data aresztowania: 01.04.2018

Oskarżenia: udział w działalności organizacji uznanej za terrorystyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej

Werdykt sądu: 10 lat i 6 miesięcy więzienia