Halyna Dovhopola

Halyna Dovhopola

Data aresztowania: 01.11.2019

Oskarżenia: zdrada

Werdykt sądu: Jest w trakcie śledztwa

W domu czekają na nią: córka