Hlib Shablii

Hlib Shablii

Data aresztowania: 15.11.2016

Oskarżenia: produkcja urządzeń wybuchowych, nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych

Werdykt sądu: 5 lat w kolonii o zaostrzonym rygorze

W domu czekają na niego: żona, dziecko