Lenur Khalilov

Lenur Khalilov

Data aresztowania: 10.06.2019

Oskarżenia: udział w działalności organizacji uznanej za terrorystyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej. Sprawa “Hizb ut-Tahrir”