Leonid Parkhomenko

Leonid Parkhomenko

Data aresztowania: 01.11.2016

Oskarżenia: zdrada