Wydarzenia online

Obecnie przygotowujemy dwa wydarzenia internetowe na szeroką skalę, aby omówić najpilniejsze problemy więźniów Kremla w gronie doświadczonych ekspertów praw człowieka, przedstawicieli organizacji międzynarodowych i zwolnionych więźniów. Jedno z wydarzeń odbędzie się w języku ukraińskim, drugie w języku angielskim.

Do dyskusji zaprosimy przedstawicieli mediów, influencerów i wszystkich chętnych. Śledź nasze aktualizacje!

Na dzień dzisiejszy ponad 100 obywateli Ukrainy jest nielegalnie uwięzionych na terenie Rosji i okupowanego Krymu z powodów politycznych i jeszcze kilka tysięcy osób na podstawie innych sfałszowanych spraw sądowych. Oprócz tego, ponad 200 Ukraińców jest więźniami politycznymi i jeńcami cywilnymi, którzy są nielegalnie przetrzymywani w nieludzkich warunkach w piwnicach na okupowanych terenach Donbasu. Głos jeńców Kremla: wzmocnić, by uratować