Muslim Aliiev

Muslim Aliiev

Data aresztowania: 11.02.2016

Oskarżenia: udział w działalności organizacji uznanej za terrorystyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej. “Sprawa muzułmanów krymskich”

Werdykt sądu: 19 lat w kolonii o zaostrzonym rygorze

W domu czekają na niego: żona, czworo dzieci