Nariman Mezhmedinov

Nariman Mezhmedinov

Data aresztowania: 03.02.2020

Oskarżenia: udział w działalności organizacji uznanej za terrorystyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej

Werdykt sądu: 8 lat pozbawienia wolności