Oleh Prykhodko

Oleh Prykhodko

Data aresztowania: 10.10.2019

Oskarżenia: przygotowanie aktu terrorystycznego.

Werdykt sądu: Jest w trakcie śledztwa

W domu czekają na niego: żona, córka