Refat Alimov

Refat Alimov

Data aresztowania: 18.04.2016

Oskarżenia: udział w działalności organizacji uznanej za terrorystyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej. “Sprawa muzułmanów krymskich”

Werdykt sądu: 8 lat w kolonii o zaostrzonym rygorze

W domu czekają na niego: rodzice