Remzi Memetov

Remzi Memetov

Data aresztowania: 12.05.2016

Oskarżenia: udział w działalności organizacji uznanej za terrorystyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej

Werdykt sądu: 9 lat w kolonii o zaostrzonym rygorze

W domu czekają na niego: żona, dwóch synów