Renat Suleimanov

Renat Suleimanov

Data aresztowania: 02.10.2017

Oskarżenia: udział w działalności organizacji uznanej za terrorystyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej

Werdykt sądu: 4 lata w kolonii o zaostrzonym rygorze

W domu czekają na niego: żona, troje dzieci