Ruslan Zeitullaiev

Ruslan Zeitullaiev

Data aresztowania: 23.01.2015

Oskarżenia: udział w działalności organizacji uznanej za terrorystyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej. Sprawa “Hizb ut-Tahrir”

Werdykt sądu: 15 lat w kolonii o zaostrzonym rygorze

W domu czekają na niego: żona, trzy córki