Rustem Abiltarov

Rustem Abiltarov

Data aresztowania: 15.05.2016

Oskarżenia: przygotowanie do przejęcia władzy z użyciem siły przez grupę zorganizowaną z wcześniejszą zmową, udział w organizacji “Hizb ut-Tahrir”

Werdykt sądu: 9 lat w kolonii o zaostrzonym rygorze

W domu czekają na niego: żona, czworo dzieci