Rustem Seytmemetov

Rustem Seytmemetov

Data aresztowania: 11.03.2020

Oskarżenia: udział w działalności organizacji uznanej za terrorystyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej

Werdykt sądu: Jest w trakcie śledztwa

W domu czekają na niego: żona, dwie córki