Seiran Khairetdinov

Data aresztowania: 07.07.2020

Oskarżenia: udział w działalności organizacji uznanej za terrorystyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej

Werdykt sądu: Jest w trakcie śledztwa