Tofik Abdulhaziiev

Tofik Abdulhaziiev

Data aresztowania: 27.03.2019

Oskarżenia: udział w działalności organizacji uznanej za terrorystyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej. Sprawa “Hizb ut-Tahrir”

Werdykt sądu: jest w trakcie śledztwa

W domu czekają na niego: żona, czworo dzieci