Vadym Siruk

Vadym Siruk

Data aresztowania: 12.02.2016

Oskarżenia: udział w działalności organizacji uznanej za terrorystyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej. Sprawa “Hizb ut-Tahrir”

Werdykt sądu: 12 lat w kolonii o zaostrzonym rygorze

W domu czekają na niego: żona