Yunus Masharipov

Yunus Masharipov

Data aresztowania: 27.09.2017

Oskarżenia: produkcja urządzeń wybuchowych, nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych

Werdykt sądu: w 2018 roku został skazany na 4 lata więzienia; 3 marca 2020 roku sąd w Jałcie de facto podjął uchwałę o przymusowym umieszczeniu Junusa Maszaripowa w szpitalu psychiatrycznym na leczenie szpitalne w oddziale intenszwnej terapii